Tên Lớp Môn Số Buổi Lương Địa Chỉ Yêu Cầu
A13089 9 Toán 2 1,600,000 Thích Quảng Đức, Q. Pn( Tg: tối 2,4) Giáo Viên Đã Giao
A13088 8 Anh Văn 2 1,800,000 Thân Văn Nhiếp, Q.2 ( Tg chọn 2b sáng 2,4,6 ) Giáo Viên Đã Giao
A13084 9 Hóa 1 800,000 Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Q. Gv ( Sáng chủ nhật ) Giáo Viên Đã Giao
A13083 9 Toán 3 1,400,000 Nguyễn Thái Sơn, P. 3, Q. Gv ( tối thứ 4, 7) GV - SV Đã Giao
A13082 8 Toán 2 1,600,000 Thăng Long, P.4, Q. TB ( học sinh rảnh buổi tối) Giáo Viên Đã Giao
A13080 8 TLH 3 1,800,000 Tam Đảo, Q.10 ( Sắp xếp buổi sáng hoặc tối) Giáo Viên Đã Giao
A13076 9 Anh Văn 2 1,600,000 Trần Văn Đang, Q.3 ( Tg: tối thứ 3,5 ( 7h-8h30) Giáo Viên Đã Giao
A13074 8 Lý + Hoá 2 2,000,000 Đồng Văn Cống, KDC Sông Giồng. P. An Phú, Q.2 ( Tgian sắp xếp) Giáo Viên Đã Giao
A13073 8 Toán 2 1,800,000 Đồng Văn Cống, KDC Sông Giồng. P. An Phú, Q.2 ( Tgian sắp xếp) Giáo Viên Đã Giao
A13069 8 TLH 3 1,800,000 Tam Đảo, Quận : 10 ( Sắp xếp, YC: Nữ) GV - SV Đã Giao
A13068 6 Anh văn 2 1,200,000 Tô Hiến Thành, Q. 10 Giáo Viên Đã Giao
A13067 6 Toán 3 1,600,000 Tô Hiến Thành, Q. 10 Giáo Viên Đã Giao
A13061 7 Văn 2 1,600,000 Hưng Vượng 2, P. Tân Phong, Q. 7 ( Sắp xếp) Giáo Viên Đã Giao
A13058 8 Toán 2 1,400,000 Bạch Mã, Q. 10 ( Tg: Sắp xếp buổi sáng) GV - SV Đã Giao
A13055 7 Anh văn 2 1,600,000 Hưng Vượng 2, P. Tân Phong, Q.7 ( Tg: sắp xếp sáng hoặc chiều các ngày t2-T6 ( Lớp hè tháng 6)) GV - SV Đã Giao
A13054 7 Toán 3 2,500,000 Hưng Vượng 2, P. Tân Phong, Q.7 ( Tg: sắp xếp sáng hoặc chiều các ngày t2-T6 ( Lớp hè tháng 6)) Giáo Viên Đã Giao
A13053 9 Toán 2 1,000,000 Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình ( tối thứ 3, chiều cn) Sinh Viên Đã Giao
A13045 9 Văn 2 1,600,000 Song Hành, P Tân Hưng Thuận, Q. 12 Giáo Viên Đã Giao
A13041 9 Anh văn 2 1,200,000 Nơ Trang Long, P.11, Q. BT ( Chiều t7, cn) Sinh Viên Đã Giao
A13039 6 Tiếng Pháp 2 1,600,000 Hưng Vượng 2, P. Tân Phong, Q. 7 ( Sáng thứ 7, cn) GV - SV Đã Giao
Kết quả hiển thị 61 - 80 (Tổng: 100)